Assist bescherming & beheer  Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Bent u niet in staat om uw eigen financiën te regelen of loopt u vast in uw eigen administratie of kent u iemand bij wie dit het geval is? Dan is er hulp nodig en wellicht iemand die het voortouw overneemt. Een beschermingsbewindvoerder beheert de inkomsten, doet betalingen en vertegenwoordigt de belangen op de lange termijn.

Wat is de “Bescherming”

Beschermingsbewind is er om u te beschermen, tegen u zelf of uw omgeving. Beschermingsbewind noemen we ook wel een ‘bewind’ of ‘onderbewindstelling’. De bewindvoerder zorgt voor financiële stabiliteit. Middels een budgetplan worden de inkomsten en uitgaven in beeld gebracht en kloppend gemaakt. De bewindvoerder maakt ook een plan van aanpak waarin afspraken worden vastgelegd.

Beschermingsbewind aanvragen

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. De kantonrechter zal op basis van uw situatie bepalen of beschermingsbewind nodig is. Redenen voor beschermingsbewind zijn o.a. ziekte, beperkingen en ouderdom. Het is ook mogelijk onder bewind gesteld te worden vanwege verkwistingen of problematische schulden.