Informatie

Op deze pagina vindt u een aantal informatieve websites van aangesloten stichtingen en kennisgevingen. Ook vindt u hier de praktische formulieren van Assist bescherming & beheer.

Horus:
De branchevereniging voor professionele bewindvoerders & inkomensbeheerders, maar ook voor particulieren om meer te weten over bewindvoering.

Rechtspraak:
De gezamenlijke website voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Hier kunt u allerlei informatie vinden over onder andere griffierecht en beschermingsbewind.

Schuldinfo:
Alles over schulden en onder andere het berekenen van de beslagvrije voet.

Mijn Onview:
Met uw persoonlijke inlogcode kunt u uw actuele financiële zaken dagelijks inzien.

Formulieren

Privacyverklaring:
Hier kunt u de AVG privacy verklaring van Assist bescherming & beheer downloaden.

Spelregels onderbewindstelling:
In heldere en begrijpelijke taal worden de regels en afspraken uitgelegd zodat u precies weet waar u aan toe bent.